W sprawie:
określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Myszków

Data uchwały:
2013-01-31

Numer uchwały:
XXVI/227/13

Podjęta przez:
Radę Miasta w Myszkowie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego