W sprawie:
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myszków na lata 2013-2026

Data uchwały:
2013-01-31

Numer uchwały:
XXVI/221/13

Podjęta przez:
Radę Miasta w Myszkowie

Uchwała wchodzi w życie:
2013-01-31