W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

Data uchwały:
2013-03-26

Numer uchwały:
XXVII/232/13

Podjęta przez:
Radę Miasta w Myszkowie

Uchwała wchodzi w życie:
2013-03-26