W sprawie:
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Myszków.

Data uchwały:
2013-03-26

Numer uchwały:
XXVII/238/13

Podjęta przez:
Radę Miasta w Myszkowie

Uchwała wchodzi w życie:
2013-03-26