W sprawie:
przyjęcia "Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Myszków".

Data uchwały:
2013-03-26

Numer uchwały:
XXVII/241/13

Podjęta przez:
Radę Miasta w Myszkowie

Uchwała wchodzi w życie:
2013-03-26