W sprawie:
zmiany uchwały NR XXV/216/12 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Data uchwały:
2013-03-26

Numer uchwały:
XXVII/244/13

Podjęta przez:
Radę Miasta w Myszkowie

Uchwała wchodzi w życie:
2013-03-26