Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 180108 - 2013

dot.: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji solarnych w formule zaprojektuj i wybuduj - w ramach projektu ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie Miasta Myszkowa.