W sprawie:
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myszków na lata 2013 - 2026.

Data uchwały:
2013-05-09

Numer uchwały:
XXVIII/249/13

Podjęta przez:
Radę Miasta w Myszkowie

Uchwała wchodzi w życie:
2013-05-09