W sprawie:
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myszkowskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714 S ul. Bory w Myszkowie , odcinek od skrzyżowania z ulicą Stawową do granicy Powiatu Myszkowskiego z Powiatem Zawi

Data uchwały:
2013-05-09

Numer uchwały:
XXVIII/251/13

Podjęta przez:
Radę Miasta w Myszkowie

Uchwała wchodzi w życie:
2013-05-09