W sprawie:
przyjęcia "Aktualizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Myszków".

Data uchwały:
2013-05-09

Numer uchwały:
XXVIII/253/13

Podjęta przez:
Radę Miasta w Myszkowie

Uchwała wchodzi w życie:
2013-05-09