UWAGA: Dokumentacja techniczna - Dokumentacja projektowa należy zapisać (wszystkie pliki) na dysku komputera i rozpakować programem np. WinZip, którego można pobrać za darmo z Internetu http://www.winzip.com.

Pozostała dokumentacja:

UWAGA: Należy bezwzględnie pobrać zmieniony załącznik nr 4 do SIWZ, który stanowi "Ujednolicony formularz oferty".