Ogłoszenie o zamówieniu 210620 - 2013

dot.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Myszkowie - III etap projektu - rejon ulic: Spółdzielcza, Kwiatkowskiego, Miedziana, Polna, Strażacka, Żelazna, Stalowa, Pożarowa, Wąska, Średnia, Górna, Kamienna, Piaskowa.

 

UWAGA: Dokumentacja techniczna - Czasowa organizacja ruchu, Kanalizacja PB, Kanalizacja PW należy zapisać (wszystkie pliki) na dysku komputera i rozpakować programem np. WinZip, którego można pobrać za darmo z Internetu http://www.winzip.com.