Ogłoszenie o zamówieniu 216230 - 2013

dot.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Myszkowie - III Etap projektu - rejon ulic: Spółdzielcza, Kwiatkowskiego, Miedziana, Polna, Strażacka, Żelazna, Stalowa, Pożarowa, Wąska, Średnia, Górna, Kamienna, Piaskowa.

UWAGA: Dokumentacja techniczna - Czasowa organizacja ruchu i Kanalizacja PB należy zapisać (wszystkie pliki) na dysku komputera i rozpakować programem np. WinZip, którego można pobrać za darmo z Internetu http://www.winzip.com

Czasowa organizacja ruchu (8.1MB) Zapisz dokument
Czasowa organizacja ruchu (20MB) Zapisz dokument
Czasowa organizacja ruchu (20MB) Zapisz dokument
Czasowa organizacja ruchu (20MB) Zapisz dokument
Decyzje (2.4MB) Zapisz dokument
Dokumentacja Geotechniczna (2.5MB) Zapisz dokument
Inwentaryzacja zieleni (174.6kB) Zapisz dokument
Kanalizacja PB (1.1MB) Zapisz dokument
Kanalizacja PB (20MB) Zapisz dokument
Kanalizacja PB (20MB) Zapisz dokument
Kanalizacja PW (15.4MB) Zapisz dokument
Kanalizacja PW (20MB) Zapisz dokument
Logo m. Myszkowa (513.3kB) Zapisz dokument
PRZEDMIARY (389.8kB) Zapisz dokument
Przekładka wodociągu PW (5.9MB) Zapisz dokument
STWIORY (717.8kB) Zapisz dokument