Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP.271.16.2013

dot.: Świadczenie usługi operatora programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Myszków - etap III - w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Realizacja programu ograniczania niskiej emisji z procesów spalania paliw w indywidualnych źródłach ciepła polegająca na zmniejszeniu niskiej emisji z procesów spalania paliw, zastosowaniu odnawialnych i alternatywnych źródeł ciepła - etap III".