Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.26.2013

dot.: Wykonania w 2013 r. kanalizacyjnych zadań inwestycyjnych: 1. Budowa kanalizacji deszczowej do podłączenia budynków wielorodzinnych - I etap; 2. Budowa komory wód deszczowych w ul. Siewierskiej na wysokości posesji nr 86.

 

Załączniki do SIWZ - Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa - Budowa kanalizacji deszczowej do podłączenia budynków wielorodzinnych (20.9MB)

Zapisz dokument
Dokumentacja projektowa - Budowa komory wód deszczowych w ul. Siewierskiej na wysokości posesji (37.6MB) Zapisz dokument