Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP.271.20.2013.

dot.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego p.n. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Myszkowie - III etap projektu - rejon ulic: Spółdzielcza, Kwiatkowskiego, Miedziana, Polna, Strażacka, Żelazna, Stalowa, Pożarowa, Wąska, Średnia, Górna, Kamienna, Piaskowa".