Uchwała Nr XXXII/287/13 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia cen biletów za przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego, wysokości opłat dodatkowych oraz uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Myszków