W sprawie:
zmian w budżecie na 2013 rok.

Data uchwały:
2013-09-30

Numer uchwały:
XXXIII/292/13

Podjęta przez:
Radę Miasta w Myszkowie

Uchwała wchodzi w życie: