W sprawie:
wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Myszków.

Data uchwały:
2013-09-30

Numer uchwały:
XXXIII/293/13

Podjęta przez:
Radę Miasta w Myszkowie

Uchwała wchodzi w życie: