W sprawie:
nadania nazwy rondu w ciągu drogi gminnej nr 410005S ulica 1 Maja oraz nr 410002S ulica 3 Maja w Myszkowie.

Data uchwały:
2013-09-30

Numer uchwały:
XXXIII/294/13

Podjęta przez:
Radę Miasta w Myszkowie

Uchwała wchodzi w życie: