Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia 252409 - 2013

dot.: ogłoszenia ZP.271.38.2013 - Wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa wewnętrznych linii zasilających wraz z tablicami rozdzielczymi oraz wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Urzędu Miasta Myszkowa przy ul. Kościuszki 26 w Myszkowie".