Zamówienia z wolnej ręki na wykonanie zamówienia podstawowego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie instalacji solarnych w formule zaprojektuj i wybuduj - w ramach projektu: "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródel energii w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszkowa".