Informuje się, że w dniu 30.06.2014 r. odbędą się przetargi pisemne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Myszków, poł. w Myszkowie (obręb Myszków), w rejonie ul. Gruchla, ozn. nr ewid. 10241/5 i 10241/3, organizowane przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną Spółkę Akcyjną w Katowicach 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 42, tel. (+48 32) 2510-736, fax (+48 32) 2513-766, jako zarządzającego Specjalną Strefą Ekonomiczną."
 

Treść ogłoszenia w języku polskim oraz angielskim znajduje się na stronie http://www.ksse.com.pl/."