Wykonanie dokumentacji projektowej do realizacji zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie ogródka rekreacyjnego wraz z placem zabaw dla dzieci na terenie działek o nr: 10032/23, 3628/1, 3629, 3639/3, przy ul. Spółdzielczej w Myszkowie.