w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/409/14 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej w ramach Gminnego Programu Stypendialnego Samorządu Myszkowa dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych „OMNIBUS”