dot.: Wykonanie prac polegających na odbiorze odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektroenergetycznego oraz zużytych opon od mieszkańców miasta Myszkowa wraz z transportem odpadów w miejsce odzysku lub unieszkodliwienia odpadów