w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Myszkowa projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2030