Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP.271.42.2014.AI, dot.: Wydzierżawienie słupów linii napowietrznej niskiego napięcia i latarni na terenie gminy Myszków, stanowiących majątek wydzierżawiającego, na których zabudowane są oprawy oświetlenia ulicznego stanowiące majątek dzierżawcy