Informuje się, że w dniu 15.05.2015 r. odbędzie się przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myszków, poł. w Myszkowie (obręb Myszków), w rejonie ul. Gruchla, ozn. nr ewid. 10241/1 o powierzchni 0,8058 ha, uregulownej w KW CZ1M/00067260/9, organizowany przez zarządzającego Specjalną Strefą Ekonomiczną - Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną Spółkę Akcyjną w Katowicach, ul. Wojewódzka 42, tel. (+48 32) 2510-736, fax (+ 48 32) 2513-766.
Treść ogłoszenia w języku polskim i angielskim znajduje się na stronie internetowej www.ksse.com.pl.
Treść ogłoszenia w języku polskim, która  została  opublikowana w Gazecie Wyborczej z dnia 14.04.2015 r. Nr 86.8419, została umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Myszkowie - ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków  oraz  na stronie internetowej Urzędu Miasta w Myszkowie www.miastomyszkow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka Przetargi).