Informuje się, że w siedzibie Urzędu Miasta Myszkowa przy ulicy Kościuszki nr 26 został wywieszony na okres 21 dni tj. w terminie od  09.06.2015 r. do  30.06.2015 r. wykaz nr 6/2015 nieruchomości położonych w Myszkowie, stanowiących własność Gminy Myszków, które Burmistrz przeznaczył do wydzierżawienia.