Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu - kliknij tutaj.