Informuje się, że w siedzibie Urzędu Miasta Myszkowa przy ulicy Kościuszki nr 26 został wywieszony na okres 21 dni tj. w terminie od 01.12.2015 r. do 22.12.2015 r. wykaz nr 9/2015 nieruchomości zabudowanych, położonych w Myszkowie, wchodzących w skład zasobu Gminy Myszków, w których lokale mieszkalne przeznaczone zostały do sprzedaży.