Część nr 1:
Wykonanie remontu nawierzchni drogowych w ulicach: Okopowa, Galenowa.

Część nr 2:
Wykonanie remontu nawierzchni drogowych w ulicach: Ludowa, boczna od Okrzei.
Ręczne uzupełnianie ubytków nawierzchni dróg destruktem asfaltowym wraz z mechanicznym zagęszczeniem.
Mechaniczne profilowanie nawierzchni dróg wraz z zagęszczeniem podłoża.