1) w specjalności instalacje sanitarne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - część 1 zamówienia,
2) w specjalności instalacje elektryczne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - część 2 zamówienia.