OGŁOSZENIE       

Informuję o terminie i tematyce posiedzeń komisji Rady Miasta w Myszkowie w miesiącu lutym:

I. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

4 lutego 2019 r. o godz. 8.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Rozpatrzenie skargi złożonej na Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.
3. Rozpatrzenie wniosku z dnia 21.01.2019r. w sprawie zalewania przez wody gruntowe nieruchomości wnioskodawczyni oraz przyległych terenów w dzielnicy Mrzygłódka.
4. Rozpatrzenie wniosku z dnia 22.01.2019r. w sprawie podjęcia uchwał w sprawie uznania za pomniki przyrody dębów rosnących przy linii kolejowej w Myszkowie na odcinku od stacji Myszków do stacji Myszków Nowa Wieś oraz w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew gatunku jarząb szwedzki rosnących wzdłuż ulic Prymasa Wyszyńskiego oraz Marii Skłodowskiej-Curie w Myszkowie.
5. Sprawy różne.

II. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji

26 lutego 2019 r. o godz. 10.30

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Sprawozdanie z działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2018r.
3. Informacja na temat realizacji za 2018r. oraz planowanych na 2019r. inwestycji, remontów i imprez sportowo-rekreacyjnych w MDK i MOSiR.
4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
5. Sprawy różne.

III. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście

27 lutego 2019 r. o godz. 9.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Informacja nt. stanu środowiska w woj. śląskim w 2017r.
3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
4. Sprawy różne.

IV. Komisja Finansów, Budżetu i Rozwoju Miasta

28 lutego 2019 r. o godz. 8.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Informacja na temat budowy mieszkań komunalnych.
3. Informacja rzeczowo - finansowa na temat realizacji zadań w zakresie funkcjonowania umowy na wywóz odpadów komunalnych.
4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
5. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Woszczyk