OGŁOSZENIE

Informuję o terminie i tematyce posiedzeń komisji Rady Miasta w Myszkowie w miesiącu marcu:

I. Komisja Rewizyjna

1 marca 2019 r. o godz. 8.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Sprawozdanie z wykonania inwestycji za 2018r.
3. Sprawy różne.

II. Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej

5 marca 2019 r. o godz. 10.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Informacja na temat problemu bezdomności w gminie Myszków.
3. Informacja na temat skali bezrobocia w powiecie myszkowskim oraz aktualna tendencja tego zjawiska.
4. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.
5. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
6. Sprawy różne.

III. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.

26 marca 2019 r. o godz. 10.30

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Sprawozdanie z zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży "Zima w mieście".
3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
4. Sprawy różne.

IV. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście.

27 marca 2019 r. o godz. 9.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Informacja na temat podjętych działań w zakresie kontroli przestrzegania czystości i  porządku w mieście.
3. Informacja na temat prowadzonej akcji zimowego utrzymania dróg w mieście.
4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
5. Sprawy różne.

V. Komisja Finansów, Budżetu i Rozwoju Miasta. 

29 marca 2019 r. o godz. 8.00

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Informacja na temat planów inwestycyjnych na 2019r. spółek SANiKO, ZWiK, MTBS.
3. Informacja na temat działalności i planów na 2019r. KZGM.
4. Informacja na temat umów zawartych na realizację zadań inwestycyjnych (umowy o prace projektowe, umowy o roboty budowlane).
5. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
6. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Woszczyk