1) Część 1 – „Remont dróg gruntowych poprzez ułożenie płyt zbrojonych, betonowych typu JOMB”
2) Część 2 – „Remont dróg gruntowych poprzez profilowanie, zagęszczenie i wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem”.