w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Myszków do współpracy w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Myszków a pozostałymi powiatami i gminami wchodzącymi w skład Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.