Lp. Dane podmiotu wnoszącego petycję Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Informacja o sposobie załatwienia
1. Sławomir Jałowiec petycja Dot. sposobu funkcjonowania strzelnicy miejskiej 21.02.2019 r. Odpowiedzi udzielił Wydz. NU wnoszącemu petycję
2. Mieszkańcy Myszkowa - dzielnica Mijaczów petycja Dot. niewyrażenia zgody na odbudowanie i wznowienie działalności firmy VIG 26.08.2019 r. Odpowiedź udzielił Wydz. OK przedstawicielowi
mieszkańców

                 
3. Mieszkańcy Myszkowa - dzielnica Mrzygłódka petycja Przebudowa ulicy Siewierskiej 27.12.2019 r. Uchwała Rady Miasta w Myszkowie w sprawie rozpatrzenia petycji zgłoszonej przez mieszkańców miasta Myszkowa