Działając na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U z 2018 r., poz. 870 z późn. zm.) informujemy, że w 2017 roku do Burmistrza Miasta Myszkowa nie wpłynęła żadna petycja.

Rejestr petycji, które wpłynęły do Rady Miasta w Myszkowie:

Lp. Dane podmiotu wnoszącego petycję Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Informacja o sposobie załatwienia
1. Stowarzyszenie Walczących o Niepodległość 1956-89  Petycja Dot. przyznania praw do ulg w przejazdach komunikacją miejską 09.10.2017 r. Odpowiedź