Lp. Dane podmiotu wnoszącego petycję Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Informacja o sposobie załatwienia
1. Mieszkańcy Myszkowa
- ul. Kowalska
Petycja Dot. budowy sieci wodociągowej 29.01.2020 r. Odpowiedź na petycję 
2. Mieszkańcy zasobów mieszkaniowych TBS w Myszkowie Petycja Dot. podwyżki czynszów 16.10.2020 r. Odpowiedź na petycję