Lp. Dane podmiotu wnoszącego petycję Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Informacja o sposobie załatwienia
1.

Brak zgody na udostępnienie danych

petycja

W sprawie ochrony mieszkańców przed elektroskażeniem

25.03.2020 r.

Uchwała Rady Miasta w Myszkowie w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 25 marca 2020 r.